ตำบลเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี

คุณภาพชีวิตมั่นคง ดำรงซึ่งวัฒนธรรม


คำขวัญตำบลด่านใน

หม้อดินบ้านพระ วังกระทะชื่อคลอง

หนองทะเลเหียง เคียงคู่หนองหมัน

สร้างสรรค์หัตถกรรม วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ตำนานกล่าวขาน ขนานนาม “ด่านใน”

   

Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology