แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

 

โครงสร้างกรอบอัตรากำลังสำนักปลัด

 

โครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองคลัง

 
 

โครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองช่าง

 
 

โครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
 
 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology