ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง กลุ่มสาวน้อยเชือก

ประวัติ

ผลิตภัณฑ์จากเชือกฟาง เป็นการพัฒนาการทำตะกร้าจากทางมะพร้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำไว้ใช้ในครัวเรือน
ปัจจุบันวัตถุดิบหายาก กลุ่มต้องการจะรักษาภูมิปัญญานี้ไว้ จึ้งพัฒนาการทำตะกร้าจากทางมะพร้าวมาเป็นตะกร้าจากเชือกฟาง
และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีรูปลักษณะสวยงามและมีความคงทนในการใช้งาน กลุ่มสาวน้อยร้อยเชือก
ติดต่อได้ที่ 087-9599539

Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology