โครงสร้างองค์กร
 
 กองช่าง
 
นายศุภกร อิ่มวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสิทธิชัย ด่านสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายธนศักดิ์ อิ่มวัฒนกุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology