ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภา
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ครั้งแรก
 - รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology