ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ ๖ เดือนแรก ปี ๒๕๖๔
 - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔
 - รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
 - ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบฯ ๒๕๖๕
 - รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology