เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายยศพล นนท์ขุนทด นายก อบต.ด่านใน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน

ในการนี้ นายยศพล นนท์ขุนทด นายก อบต.ด่านใน ระบุว่า การประชุมครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ อบต.ด่านใน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 28-04-2022 08:57:17


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology