วันที่4 มีนาคม 2565 นายยศพล นนท์ขุนทด มอบหมายให้ นายสว่าง นนท์ขุนทด รองนายก อบต.ด่านใน และนายหลอด สินปรุ เลขานุการนายก อบต. ด่านใน มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลด่านใน จำนวน 16 ครอบครัว

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายยศพล นนท์ขุนทด นายก อบต.ด่านใน มอบหมายให้ นายสว่าง นนท์ขุนทด รองนายก อบต.ด่านในและนายหลอด สินปรุ เลขานุการนายก อบต.ด่านใน มอบถุงยางชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลด่านใน จำนวน 16 ครอบครัว

อัพเดทเมื่อ : 04-03-2022 07:05:50


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology