สำนักปลัด อบต.ด่านใน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านพระ ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายยศพล นนท์ขุนทด อบต.ด่านใน ได้มอบหมายให้สำนักปลัด อบต.ด่านใน ร่วมกับ รพ.สต. บ้านพระปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรภโควิด-19 โดยดำเนินการตรวจATKนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนด่านใน จำนวน 200 ราย ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อทั้ง 200 ราย

อัพเดทเมื่อ : 24-02-2022 04:32:33


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology