นายยศพล นนท์ขุนทด นายก อบต.ด่านใน ประสานขอสนับสนุนรถบรรทุกขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายยศพล นนท์ขุนทด นายกองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลด่านในได้ประสานขอสนับสนุนรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตำบลด่านใน จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อัพเดทเมื่อ : 24-01-2022 07:48:15


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology