โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพต่างๆ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟางระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม พศ.๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระมะข้ามสามัคคี โดยได้รับการการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 15-12-2021 08:41:13


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology