จัดเตรียมสถานที่กักกัน (Local Quarantine) กศน.ตำบลด่านใน

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ หน.สป.อบต.ด่านใน พร้อมด้วย จนท.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ด่านใน ร่วมกับ นายจิระศักดิ์ เนตรนางรอง จพง.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านพระ (ด่านใน) และ อสม.ต.ด่านใน จัดเตรียมสถานที่กักกัน (Local Quarantine) กศน.ต.ด่านใน เพื่อแยกผู้กักตัวรายใหม่และรอผลการตรวจหาเชื้อ 

อัพเดทเมื่อ : 17-07-2021 06:27:25


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology