ประเมิน Home Quarantine ม.3 ต.ด่าใน

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ หน.สป.อบต.ด่านใน ร่วมกับ นายจิระศักดิ์ เนตรนางรอง จพง.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านพระ(ด่านใน) ประเมิน Home Quarantine ณ บ้านที่เลขที่ ๙๔ ม.๓ ต.ด่านใน เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่กักกัน

อัพเดทเมื่อ : 17-07-2021 06:21:59


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology