ให้การต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ หน.สป.พร้อมด้วย นายสิรภพ นิติภัทร นิติกร นางภาวิณี ใหม่คามิ นักพัฒนาชุมชน นายอเนชา ลิ้มอำนวยกุล จพง.ป้องกันฯ น.ส.สายฝน แพทย์สันเทียะ นวก.ศึกษา นางอำภรณ์ เพชรอำภัย ครู นายศักดิ์สิทธิ์ ขิมใหม่ ครู และ น.ส.นทพร นุขุนทด ครู พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.บ้านพระ(ด่านใน) และ อสม.ต.ด่านใน ให้การต้อนรับนายแพทย์นรินทร์รัตน์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายละออ มะลิสิน สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สัมผัสเสี่ยง ณ สถานกักกัน (Local Quarantine) อาคารอเนกประสงค์วัดหนองหัวช้างชัยรังษี และอาคารที่ทำการ อบต.ด่านใน หลังเก่า ทั้งนี้ ได้ขอบคุณทีมงาน รพ.สต.บ้านพระ (ด่านใน) อสม.และ อบต. ที่ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อัพเดทเมื่อ : 16-07-2021 04:23:18


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology