รอรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสถานที่กักกัน

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ด่านใน พร้อมด้วย นายสิรภพา นิติภัทร นิติกร อบต.ด่านใน นางภาวิณี ใหม่คามิ นักพัฒนาชุมชน อบต.ด่านใน ร่วมกับ น.ส.ชรินรัตน์ บินขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข เตรียมความพร้อมรอรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งเข้าสถานกักกัน (Local Quarantine) อาคารอเนกประสงค์วัดบ้านหนองหัวช้างชัยรังษี เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.

อัพเดทเมื่อ : 15-07-2021 09:48:41


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology