ร่วมให้กำลังผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสถานที่ักักกัน (Local Quarantine)

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ หน.สป.อบต.ด่านใน พร้อมด้วย นายสิรภพ นิติภัทร นิติกร, นางภาวิณี ใหม่คามิ นักพัฒนาชุมชน, ร่วมกับ นางประดับ ประภาวิชา ผอ.รพ.สต.บ้านพระ(ด่านใน) และ อสม.ต.ด่านใน รอรับและให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งเดินทางเข้ามายังสถานที่กักกัน เวลา ๑๒.๒๐ น. และแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในสถานที่กักกัน

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2021 05:08:39


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology