ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกัน (Local Quarantine)

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ หน.สป.อบต.ด่านใน ร่วมกับ นางประดับ ประภาวิชา ผอ.รพ.สต.บ้านพระ(ด่านใน) พร้อมด้วย อสม.ต.ด่านใน ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกัน (Local Quarantine) อาคารอเนกประสงค์วัดหนองหัวช้างชัยรังษี สืบเนื่องมาจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ใกล้ชิดผู้ป่วย) กำลังเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลด่านใน ในช่วงบ่ายของวันนี้

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2021 04:59:36


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology