จัดเตรียมสถานที่กักกัน (Local Quarantine) อาคารอเนกประสงค์วัดหนองหัวช้างชัยรังษี

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ หน.สป.อบต.ด่านใน พร้อมด้วย นายสิรภพ นิติภัทร นิติกร, นางภาวิณี ใหม่คามิ นักพัฒนาชุมชน, นายอเนชา ลิ้มอำนวยกุล จพง.ป้องกันฯ ร่วมกับ นางประดับ ประภาวิชา ผอ.รพ.สต.บ้านพระ(ด่านใน) อสม.ต.ด่านใน และผู้นำชุมชน ต.ด่านใน ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ณ อาคารอเนกประสงค์วัดหนองหัวช้างชัยรังษี หมู่ที่ ๒ เพื่อรองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลด่านใน ในการนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดหนองหัวช้างชัยรังษี ที่อนเคราะห์สถานที่ใช้สำหรับกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2021 04:24:00


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology