จัดเตรียมสถานที่กักกัน (Local Quarantine) อาคารที่ทำการ อบต.ด่านใน (หลังเก่า)

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ด่านใน ร่วมกับ นางประดับ ประภาวิชา ผอ.รพ.สต.บ้านพระ(ด่านใน) และ อสม.ต.ด่านใน เข้าทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในอาคารที่ทำการ อบต.ด่านใน(หลังเก่า) เพื่อรอรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งกำลังเดินทางมาจาก กทม.เป็นรายแรก และเข้าพักยังสถานที่กักกันเมื่อเวลา ๒๑.๓๐ น.

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2021 04:13:47


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology