ประชุมหารือจัดหาสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ตำบลด่านใน

ด้วยเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่านชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดหาสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ตำบลด่านใน โดยหารือร่วมกับ นางประดับ ประภาวิชา ผอ.รพ.สต.บ้านพระ(ด่านใน) และผู้นำชุมชนตำบลด่านในเพื่อปรึกษาหารือในการจัดหาสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่ตำบลด่านใน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2021 03:57:43


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology