ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ด่านใน พร้อมด้วย นายสิรภาพ นิติภัทร นิติกร, นางภาวิณี ใหม่คามิ นักพัฒนาชุมชน, นางเรณู ทะสุนทร จพง.ธุรการ, นายอเนชา ล้ิมอำนวยกุล จพง.ป้องกันฯ, นายสมศักดิ์ โคกขุนทด และนายประชา นนท์ขุนทด ดำเนินการฉีดพ่นฆ่่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลด่านใน ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2021 03:49:10


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology