โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อดินด่านในสู่ OTOP

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  และโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อดินด่านใน สู่ OTOP ณ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี  โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หม้อดินด่านใน และพัฒนารูปแบบให้น่าสนในที่ต้องการของตลาด 

อัพเดทเมื่อ : 24-06-2021 07:53:11


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology