โครงการศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านใน)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านใน)  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

อัพเดทเมื่อ : 16-11-2021 08:21:19


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology