โครงการตัดผมเดลิเวอร์รี่แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

งานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน จัดทำโครงการตัดผมเดลิเวอร์รี่แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลด่านใน

อัพเดทเมื่อ : 12-05-2021 03:33:14


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology