ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน

อัพเดทเมื่อ : 24-03-2021 01:54:42


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology