ประชุมคณะกรรมการ สปสช.เพื่่อพิจารณางบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.ด่านใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยนายสำรวย  นีขุนทด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านใน เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

อัพเดทเมื่อ : 23-03-2021 09:11:28


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology