ประชุมคณะกรรมการ ศพค.

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว โดยนายอานนท์ แซ่ซือ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลด่านใน และนายสำรวย นีขุนทด ที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณาเสนอของบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

อัพเดทเมื่อ : 23-03-2021 07:11:58


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology