การประชุมสัมมนาผู้นำเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพ และประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านใน ประจำปี 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน จะดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพ และประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านในType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-08-2019 07:04:59


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology