ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ร่วมให้การต้อนรับนายอำเภอด่านขุนทด

วันจันทร์ ที่  9  มกราคม  2566
     นายยศพล  นนท์ขุนทด  นายกอบต.ด่านใน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผอ.รพ.สต.บ้านพระ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนด่านใน กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.
    ร่วมต้อนรับ นายอรุณ  เมฆฉาย   นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมทั้งคณะ ออกติดตามการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน  ตลอดจนชี้แจงข้อราชการสำคัญของส่วนราชการต่างๆได้รับทราบ

อัพเดทเมื่อ : 09-01-2023 16:03:50


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology