วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายยศพล นนท์ขุนทด นายก อบต.ด่านใน พร้อมด้วยคระ ลงพื้นที่สำรวจถนน ทางน้ำ ที่เกิดความเสียหายจากฝน

วันที่ 19 พฤาภาคม 2565 นายยศพล นนท์ขุนทด นายก อบต.ด่านใน พร้อมด้วย นายสว่าง นนท์ขุนทด รองนายก นายถนัด นอกขุนทด ประธานสภา นายกรุณา พรีพรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 นายศุภกร อิ่มวัฒนกุล ผอ.กองช่าง ลงพื่นที่สำรวจถนน ทางน้ำ ที่เกิดความเสียหายจากฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลด่านใน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลด่านในต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 19-05-2022 15:34:01


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology