วันที่ 19 พ.ค.2565 นายยศพล นนท์ขุนทด นายก อบต.ด่านใน มอบหมายให้ รองนายก เลขนุการนายก พร้อมปลัด อบต.ด่านใน มอบถุงยังชีพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายยศพล นนท์ขุนทด นายก อบต.ด่านใน มอบหมายให้ นายสว่าง นนท์ขุนทด รองนายก อบต.ด่านใน นายหลอด สินปรุ เลขานุการนายก อบต.ด่านใน ส.อบต.ด่านใน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น ปลัด อบต.ด่านใน มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 58 ครัวเรือน 

อัพเดทเมื่อ : 19-05-2022 15:22:22


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology