กิจกรรมสร้างสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 นายยศพล นนท์ขุนทด นายกองคืการบริหารส่วนตำบลด่านใน พร้อมผุ้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานฯ ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการการรักษาความสั่นคงภายใน "ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม"(กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจและสร้างจิตสาธารณะ) ณ วัดด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีผุ้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานฯ ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นายทหารชั้นประทวนบรรจุใหม่ และประชาชนบ้านด่านใน จำนวน 50 คน

อัพเดทเมื่อ : 27-04-2022 04:55:51


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology