เข้าสู่ระบบ กลับหน้าเว็บหลัก

  Forum

Forum
หัวข้อ: สอบถามเรื่่องเบี้ยยังชีพ
เขียนกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้
1 
หัวข้อ:สอบถามเรื่่องเบี้ยยังชีพ (อ่าน 1895 ครั้ง)
กระทู้โดย:  คน ม.5
บทความ : สอบถามเรื่่องเบี้ยยังชีพ
เมื่อ: วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14:16:44 นาที


ผู้สูงอายุเกิด -2487 อายุ 70 ปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 700 เมื่อไหร่คับ

ตอบโดย:  นักพัฒน์
ตอบกระทู้ : สอบถามเรื่่องเบี้ยยังชีพ
เมื่อ:  วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 15:34:53 นาที

เดือนตุลาคม 2557 นี้ ทางอบต.ด่านใน จะมีการปรับการจ่ายเงินให้เป็น 700 บาทค่ะ 

ตอบโดย:  นักพัฒนาชุมชน
ตอบกระทู้ : สอบถามเรื่่องเบี้ยยังชีพ
เมื่อ:  วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 15:45:25 นาที

รการปรับอัตราการรับเงินเบี้ยยังชีพ จะปรับเป็นประจำทุกปีในเดือน ตุลาคม โดยจ่ายตามอัตราขั้นบันไดดังนี้ค่ะ

ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท 

ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี  จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท

ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท

ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ  1,000 บาท

1 
ตอบกระทู้

ชื่อผู้ใช้ :

**

อีเมล์ :

กรุณาใส่รหัสภาพ: