ส่วนการคลัง

    มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ทรัพย์สินพัสดุของ อบต . จัดทำสถิติการคลัง การพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology