ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภา
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ครั้งแรก
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1/2557
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2/2557
 - รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2561
 - รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology