ดาวน์โหลด
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 มาตรฐานการให้บริการ
 แผนป้องกันการทุจริต
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานทางการเงินประจำปี 2553
 - ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology