ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนา 4 ปี
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 1)
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 2)
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 3)
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 4)
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 5)
 - ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology