ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ควบคุมภายในปี 61 (สำนักปลัด)
 - ควบคุมภายในปี 61 (กองคลัง)
 - ควบคุมภายในปี 61 (กองช่าง)
 - ควบคุมภายในปี 61 (กองการศึกษาฯ)
 - รายงานผลการจัดทำควบคุมภายใน ปี 61
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology