ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนที่ 1-3
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนที่ 4-5
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนที่ 6
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (การเลื่อนขั้นเงินเดือน)
 - หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน)
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล3 ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (การเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2
 - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (ตารางแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้น)
 - หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นฯ)
 - หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นพนักงานจ้าง)
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology