ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อวันที่ดาวน์โหลด
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวด 110-06-2019
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวด 210-06-2019
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งวด 310-06-2019
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 256420-04-2022
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology