ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554
 - ประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
 - ประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology